Tentoonstelling Groene Hart Lyceum

KUNSTPROFIELSCHOOL GROENE HART LYCEUM ALPHEN AAN DEN RIJN
Een buitenschoolse expositie van eindexamenstudenten onder auspiciën van en samen met hun twee vakdocenten Ben van Oers en Wim Janssen.

112 weergaven