Over Ons

Toneelvereniging Onder Ons zoekt zelf zijn stukken uit. Bij het doorlezen houden we in de gaten welke beelden het bij ons oproept. Praat het makkelijk, worden er rake dingen gezegd, staat het ergens voor? We houden van lachen en er wordt ook gelachen, maar bij Onder Ons spelen we niet zomaar een klucht. Ons publiek weet dat inmiddels. We zetten ze niet zomaar een hapklare brok voor. We willen ons publiek verrassen en niet alleen vermaken. Het mag best stil worden in de zaal. Dat is niet erg…

Momenten van weleer
Met Onder Ons noem je in een adem de naam Jan Verkleij. Als zoon van een kaashandelaar uit Rijpwetering was hij naar Hazerswoude-Groenendijk gekomen om bij zijn oom, Arent van den Burg het boerenvak te leren. Met zijn muzikale achtergrond werd hij natuurlijk lid van het kerkkoor en daar bleken al snel zijn kwaliteiten als entertainer. Tijdens het jaarlijkse potverteren ( het koor uitje zo genoemd naar het legen van de kas) wist hij ieder te vermaken en ook anderen te inspireren tot het doen van voordrachten. Een, wat wij nu, een showman zouden noemen. Al gauw had hij een groep gevormd die zelfstandig toneeluitvoeringen gaf. De eerste op 23 januari 1854 aan het “Warmonder hek” (de voormalige tol) ten huize van de heer Papot. Een (toen gebruikelijk) overvol programma dat niet anders dan pas ver na middernacht geëindigd kan zijn.

Het vinden van een geschikt stuk was vaak een probleem. Bekend is dat Jan Verkleij regelmatig het beroepstoneel in Amsterdam bezocht. Eerst in de Stadsschouwburg een toneelstuk bijwonen en als het stuk beviel na afloop aan een tekstboekje probeerde te komen, waarschijnlijk met een lekker stuk boerenkaas as ruilmiddel. Om geen ergernis te geven vertrok hij in zijn gewone werkkledij en verkleedde hij zich onderweg in de trein om als “heer” in Amsterdam aan te komen.

De verstandhouding met de plaatselijke geestelijken verslechterde. In het begin door wat tegenwerking maar in 1896 verbiedt de pastoor vrouwen nog langer mee te spelen. Een situatie die tot 1947 zou duren. Wat een rare toestand moet dat geweest zijn: mannen in vrouwenrollen.

In de beginperiode was er geen vaste speellocatie. Soms waren de uitvoeringen in café “Ik leer nog” maar vaker nog in kleine, gebrekkige en tochtige schuurtjes. Bij de bouw in 1906 van de lagere school tegenover de Scheepjeskerk wordt rekening gehouden met Onder Ons. 40 jaar was dit de repetitie en uitvoeringsplaats. Vanaf 1947 gaat Onder Ons spelen in het toen nieuwe parochiehuis.

Koninklijk goedgekeurd
Op 17 september 1954, wanneer de vereniging 100 jaar bestaat, wordt tijdens de jaarvergadering geheel onverwacht door de commissaris van de Koningin het predicaat koninklijk uitgereikt. Een grote eer voor deze, voor zover wij weten oudste amateur toneel vereniging van Nederland.
Als een van de weinige toneelverenigingen in ons land mag Onder Ons zich weer voor zeker 25 jaar “Koninklijke Muziek, Zang- en Toneelvereniging Onder Ons” noemen!

1954 Uit handen van mr. Kesper, commissaris van de koningin in Zuid-Holland, krijgt regisseur
J. Th. Wesselingh het predikaat “Koninklijke” voor
de vereniging uitgereikt.

2014 BurgemeesterTjerk Bruinsma van Alphen a/d Rijn
overhandigt Anne MarieWesselingh-de Groot de oorkonde
met daarin het besluit de titel Koninklijk te bevestigen voor weer 25 jaar..

Een nieuw begin
In 1979, na een 11 jaar durende periode waarin niet werd gespeeld, komt de vereniging weer tot leven. Vele stukken zijn sindsdien opgevoerd, in de Groenendijk maar ook in Leiden.

Reglement
Als inleiding op het verenigingsreglement (stammend uit 1855) staat geschreven:
Deze vereeniging heeft tot doel, ‘s jaarlijks in de maanden Januarij en Februarij, zoo mogelijk bij lichte maan, twee hier bovengenoemde bijeenkomsten te houden.

Waarom januari en februari en lichte maan vraagt u zich misschien af. Dat had vooral een praktische reden. Men was in die tijd overwegend in de veehouderij sector werkzaam. Traditioneel zijn de maanden december, januari en februari rustige maanden op de boerderij. Veel melkvee stonden dan “droog” en er waren nog geen kalvende koeien en lammende schapen. De lichtende (volle) maan is handig als je al of niet half beschonken toestand midden in de nacht naar huis liep. Nog geen straatlantaarns en mooi geplaveide voetpaden.

Contact

0655876875 (Anne-Marie)
info@toneelvereniging-onderons.nl