Geschiedenis

KRONIEK VAN ONDER ONS
naar “De geschiedenis van Onder Ons”, door Cees Kroon, 1983

1850 Jan Verkley, de latere oprichter van “ONDER ONS”, vestigt zich vanuit Rijpwetering in Hazerswoude in buurtschap de Groenedijk. Hij wordt lid van het rk. kerkkoor van de parochie st. Bernardus. Naast muzikale kwaliteiten bleek hij ook bijzondere talenten voor toneel te bezitten.

1853 Om aan het “potverteren” door het r.k. kerkkoor, het Bernarduskoor, invulling te geven, wordt onder leiding van Jan Verkley ten huize van de heer Stephanus Stemmer aan de Doesbrug te Leiderdorp de operette “Het Magnificat of de proefdoende Zanger” opgevoerd.

1854 (23 januari) Zang, muziek en toneelvereniging “Onder Ons” geeft een grote toneeluitvoering in de herberg “Het Warmonder hek” te Warmond. De dag van dit optreden wordt aangemerkt als de officiële oprichtingsdatum van de vereniging.

1854-1857 Op de boerderij “Koopmans Welvaren” van Goof van der Poel vinden de repetities plaats. In de herberg “Ik leer nog” te Zoeterwoude-Rijndijk worden de uitvoeringen gegeven.

1857 Jan Verkley treedt in het huwelijk met Agatha Stokman uit Vijfhuizen en gaat de boerderij “Rhijnzicht” bewonen. De repetities vinden nu bij hem thuis plaats. Ook de opvoeringen gebeuren op deze boerderij.

1860-1861 Ziekte en overlijden van mevr. Van der Burgh-Klaverweyde, een tante van Verkley bij wie hij tot aan zijn eerste huwelijk in de kost geweest is. Om deze redenen vinden er deze twee jaren geen voorstellingen plaats.

1862-1868 In hotel “st. Joris” te Alphen a/d Rijn vinden, met onderbreking van de jaren 1866 en 1867, vanwege de toen heersende veepest, de jaarlijkse uitvoeringen plaats.

1865 Oprichter-regisseur Jan Verkley koopt de boerderij “Aurora” van de erven Jan Koot en neemt daar zijn intrek.

1867 Pastoor Bosmans verbiedt de vrouwen het zingen in het kerkkoor. Er vindt een scheiding plaats tussen het zangersfeest (potverteren) en de toneeluitvoeringen.

1869 Veehouder M. Capteyn,Cnz. Stelt zijn achterhuis ter beschikking als schouwburg. Er wordt slechts een uitvoering gegeven: vermoedelijk was men te luidruchtig geweest.

1870 De repetities vinden weer plaats ten huize van Jan Verkley.

1872 Naar hoeve “Laanlust” wordt een oude werkplaats overgebracht om o.a. dienst te doen als schouwburg.

1879 (23 januari) “Onder Ons” viert haar vijfentwintig jarig bestaan.

1882 (30 november) Overlijden van Agatha Stokman, echtgenote van Jan Verkley.

1883 In verband met haar overlijden wordt er dit jaar niet gespeeld.

1884 Pastoor Bosmans begint, op aandrang van zijn kapelaan L. v.d. Berg, stelselmatig een aantal leden te bewerken om “Onder Ons” de rug toe te keren, omdat hij het toneelspelen in strijd acht met de kerkelijke leer. Een groot aantal spelers blijft de komende jaren weg.

1888 “Onder Ons” raakt, waarschijnlijk door toedoen van de kapelaan, haar schouwburg op “Laanlust” kwijt.

1889 Jan Verkley besluit om weer in herberg “Ik leer nog” te Zoeterwoude-Rijndijk een uitvoering te geven. De pastoor van de Meerburgparochie laat echter van de kansel weten niet erg gesteld te zien op die komedianten uit Hazerswoude. Veehouder P. van Sasen stelt daarom zijn wagenschuur en zomerhuis ter beschikking.

1890 Jan Verkley hertrouwt met mej. M. Snel.

1891 Doordat P. van Sasen zijn boerderij verkoopt raakt “Onder Ons” haar schouwburg kwijt. Jan Verkley weet echter een ander onderkomen te bemachtigen: een aantal onbewoonbaar verklaarde woningen aan de Klapperlaan wordt als schouwburg ingericht.

1894 “Onder Ons” viert haar veertig jarig bestaan.

1895 Jan Verkley besluit om zijn wagen- en varkensschuur te verbouwen tot repetitieruimte en schouwburg.

1896 Pastoor Bosmans verbiedt, weer op aandringen van zijn kapelaan, een tweetal medewerkende meisjes, Marie Verkley en Jansje van der Poel, alle aandeel in “Onder Ons”.

1904 (4 januari) “Onder Ons” viert haar vijftigjarig bestaan.
(9 februari) Uitvoering van “Meester Vink, of de vermiste Diamant”, met Jan Verkley in de hoofdrol. Na afloop van de voorstelling wordt hij plotseling onwel en moet het bed houden.
(9 maart) Jan Verkley overlijdt.

1905 Th. C. Wesselingh, schoonzoon van Jan Verkley, neemt de leiding van “Onder Ons” op zich.

1906 Tegenover de Scheepjeskerk aan de Groenedijk wordt een nieuwe rk. School gebouwd. Regisseur Wesselingh weet bij de bevoegde instanties een zodanige indeling van de schoollokalen te bepleiten, dat “Onder Ons” er kan repeteren en uitvoeringen geven.

1922 “Onder Ons” neemt deel aan een toneelwedstrijd te Warmond en wint de eerste prijs.
(10 november) Regisseur Th. C. Wesselingh overlijdt in het St. Elisabethziekenhuis te Leiden.

1923 J. Th. Wesselingh wordt de derde regisseur.

1929-1930 “Onder Ons” viert haar vijfenzeventig jarig bestaan met het stuk “Een vriend” en het optreden van het echtpaar Johann Schmidt – Tula di Vesta uit Amsterdam met een pantomimespel.

1940-1945 Wegens de Tweede Wereldoorlog wordt er niet gespeeld.

1946 “Onder Ons” hervat de repetities.

1947 In het nieuwe parochiehuis in de Groenedijk wordt het stuk “Kinderen van ons volk”, van Antoon Coolen, op de planken gebracht.

1954 (23 januari) “Onder Ons” viert haar eeuwfeest.
(20 mei) “Onder Ons” voert een wagenspel op voor de gemeentesecretarie aan de Rijndijk, ter gelegenheid van het werkbezoek van koningin Juliana aan Hazerswoude.
(17 september) Uit handen van mr. Kesper, commissaris van de koningin in Zuid-Holland, krijgt regisseur J. Th. Wesselingh het predikaat “Koninklijke” voor de vereniging uitgereikt.

1957 Wegens gebrek aan zaalruimte wordt er niet gespeeld.

1963 Regisseur J. Th. Wesseling besluit het regiebijltje erbij neer te leggen. Hij wordt onderscheiden met de gouden medaille van het St. Genesiusgilde. Zijn functie draagt hij over aan zijn neef Th. Wesselingh.

1964 (3 maart) “Onder Ons” herdenkt op bescheiden wijze haar 110 jarig bestaan.

1968 (10 januari) Opvoering van het spel “Zachtjes met de deuren”.

1969-1979 “Onder Ons”op non actief.

1979 Het enige overgebleven lid, J. M. L. Wesselingh, koestert plannen om de vereniging nieuw leven in te blazen. Hij slaagt erin om een nieuwe groep spelers bij elkaar te krijgen die een basis moet vormen voor het voortbestaan van de vereniging.

1982 (27 februari) Na veertien jaar gaat het doek weer op voor “Onder Ons” in het Groenedijkse parochiehuis met de uitvoering “Het begon in een gracht“, geschreven door Wim Dumont en geregisseerd door W. Nijhoff.

Uit:
Geschiedenis van de rk. Koninklijke Toneel-, Muziek- en Zangvereniging “Onder Ons” te Hazerswoude, door C. Kroon.
Uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in de Oudheidkamer van Hazerswoude, april t/m oktober 1983.

1983- 2004 “Onder Ons” speelt de pannen van het dak. De opvoeringen vinden plaats in “Pleyn ’68” te Hazerswoude-Rijndijk en in “Studio Ins Blau”, Haagweg 4 te Leiden. Een stoet aan kleurrijke spelers trekt aan ons voorbij. Hoogtepunten zijn zonder twijfel “ONS KENT ONS”, “STRAAT”, “MOTEL” en natuurlijk ons jubileumstuk uit 2004 “MAANDAG”.

2004 Weer wordt in de Oudheidkamer van Hazerswoude-dorp door Cees Kroon een tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van Onder Ons. Dit keer ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de vereniging.

2004 Kees van Leeuwen neemt na 20 jaar regie afscheid van Onder Ons. Klaas Bolhuis neemt het stokje over.

Contact

0655876875 (Anne-Marie)
info@toneelvereniging-onderons.nl