Hotel “st. Joris”

Hotel “St. Joris” te Alphen a/d Rijn
De theaterzaal in Hotel St.Joris, Nutsgebouw in Alphen a/d Rijn zou een toneel hebben gehad van 7,5 meter breed, 6,5 meter diep en 4,30 meter hoog. Er waren 200 zitplaatsen.

Verder zijn geen gegevens bekend over theaters in Alphen voor 1945. Wel zijn er in de leggers van De Rijnbode, tussen 1874 en 1940 advertenties gevonden voor (beroeps-)voorstellingen in verschillende zalen. Genoemd worden: De Vergulde Wagen, Oudshorn en Hotel Deurloo. In Zwammerdam is sprake van de ‘zaal van de heer Schutte’, logement Leeuwenhoek, Lokaal Woudenberg en De Rustende Arend.

Het theater lag aan de Julianastraat, op de plek waar nu het Rijnplein te vinden is.