het rk. kerkkoor van de parochie st. Bernardus.

Het  kerkkoor  zonder vrouwen,
Rond 1885.

Vooraan, derde van links, zit Jan Verkley.
Naast hem, in het midden,  zit pastoor Bosmans (“klein Davidje”)
Hij had in 1868 vrouwen verboden lid te zijn van het kerkkoor. Dat was de reden, dat er vanaf die tijd een scheiding plaatsvond tussen het koor en de toneelvereniging. Die ging op eigen benen verder.


In 1884 begon een jonge kapelaan, L. v.d. Berg, pas in dienst bij de parochie, de pastoor en leden van de vereniging stelselmatig te bewerken met het doel het toneelspel, wat door hem als zondig werd beschouwd, de rug toe te keren.

In 1888 raakte de vereniging, vermoedelijk door zijn toedoen, de schouwburg op “Laanlust” kwijt.

Het jaar daarop wilde Jan met zijn gezelschap een uitvoering geven in de herberg “Ik leer nog” te Zoeterwoude-Rijndijk. Maar de pastoor van de Meerburg liet vanaf de kansel weten dat hij niet gesteld was op die komedianten uit Hazerswoude.

In 1896, toen men bezig was met de repetitie voor het toneelspel “De scheepsjongen”, verbood pastoor Bosmans twee medewerkende meisjes, Marie Verkley en Jansje van der Poel, alle aandeel in Onder Ons. Men was genoodzaakt nieuwe stukken te zoeken.

Contact

0655876875 (Anne-Marie)
info@toneelvereniging-onderons.nl