het rk. kerkkoor van de parochie st. Bernardus.

Het  kerkkoor  zonder vrouwen,  rond1885
Vooraan, derde van links, zit Jan Verkley.
Naast hem, in het midden,  zit pastoor Bosmans (ook wel “klein Davidje” genoemd)

1834. Het Bernarduskoor wordt opgericht en functioneert heden ten dage nog steeds als kerkkoor.

1850. Jan Verkley wordt lid van het koor en geeft richting aan het Potverteren 

1867.
 Pastoor Bosmans verbiedt de vrouwen het zingen in het Groenedijkse  kerkkoor.  Mede daardoor veranderde de manier van “Potverteren”. Vanaf dat jaar was er van  “Comedie spel” geen sprake meer. Men ging in de voor-  of nazomer een uitstapje maken. De toneeluitvoeringen werden niet gestaakt, maar hadden in het vervolg op een andere tijdstip plaats.

1884
.  Een jonge kapelaan, L. v.d. Berg, pas in dienst bij de parochie, begon de pastoor en leden van de vereniging stelselmatig te bewerken met het doel het toneelspel, wat door hem als zondig werd beschouwd, de rug toe te keren.

1888
. De vereniging raakte, vermoedelijk door zijn toedoen, de schouwburg op “Laanlust” kwijt.

1889.
Jan wilde met zijn gezelschap een uitvoering geven in de herberg “Ik leer nog” te Zoeterwoude-Rijndijk. Maar de pastoor van de Meerburg liet vanaf de kansel weten dat hij niet gesteld was op die komedianten uit Hazerswoude.

1896
. Toen men bezig was met de repetitie voor het toneelspel “De scheepsjongen”, verbood pastoor Bosmans
op aandringen van kapelaan L v.d. Berg Marie Verkley en Jansje van der Poel alle aandeel in “Onder Ons”. Iedereen voelde zich gegriefd en boos. In alle haast werd een nieuw stuk uitgekozen die in recordtijd ingestudeerd. De uitvoering was volgens zeggen de slechtste ooit. De Eerwaarde heren Geestelijken kregen hun gerechte straf: ze werden ondanks alles toch uitgenodigd en moesten deze zeer matige voorstelling bijwonen.
Opmerkelijk is het dat tussen 1892 en 1898 voor de reguliere opvoeringen de actrices op de programmafolders niet genoemd werden, terwijl dat wel het geval was voor de acteurs. Onder Ons speelde in die tijd en later ook tijdens andere gelegenheden, zoals bruiloften. Op de programma’s staan daar de namen van meespelende vrouwen wel genoemd. In 1918 is er weer een vrouwenrol: in het blijspel “Vreemdelingenverkeer” is een van de personages Vrouw Klaassen. Deze rol wordt echter gespeeld door een man: G Turk. In 1922 speelt hij weer een vrouw.

1947
. Eindelijk waren vrouwen weer welkom bij de Onder Ons.