Voor Ons

Een toneelvereniging kan niet bestaan zonder hulp van donateurs. Voordat een toneelstuk tot uitvoering komt worden er altijd kosten gemaakt. Meestal moeten auteurs- en opvoerrechten worden afgedragen en ook zijn er kosten voor huur van de repetitieruimte, verzekeringen, huur ruimte voor opvoeringen, decor, kleding en de grime en dergelijke.  Mede dankzij de trouwe steun van donateurs bestaat onze vereniging inmiddels al 170 jaar.

WORD VRIEND VAN ONDER ONS!

Ben je een liefhebber van toneel en wil je ons graag een extra steuntje in de rug geven, word dan vriend van Onder Ons. Zo kan de oudste toneelvereniging van Nederland mooie voorstellingen blijven maken en zich verder ontwikkelen. Draagt u ook meteen een steentje bij aan het behoud van cultuur in de regio!

Je bent al donateur voor 35 euro per jaar. Je ontvangt als Vriend van Onder Ons de periodieke nieuwsbrief, vooraankondigingen van voorstellingen en een vrijkaart voor de jaarlijkse voorstelling.  

Opgeven als donateur:
Stuur een mailtje naar info@toneelvereniging-onderons.nl. Donateurs betalen €35 p/jr.  Zij hebben recht op een vrijkaartje.

Dringend verzoek van de penningmeester:
Maak uw donatie over via de bank: NL48 RABO 0325 9639 08 t.n.v. Toneelvereniging Onder Ons.